Vielse og velsignelse

Vielsen eller velsignelsen er en vigtig dag for mange mennesker. Det er her vi siger ja til hinanden, både foran Gud og mennesker.

Skal I giftes eller have en velsignelse, skal I kontakte kirkekontoret på Tlf. 21203015 og lave en aftale om hvornår I ønsker vielsen/velsignelsen.

Man kan tidligst reservere tid til vielse/velsignelse ét år frem i tiden.

Når I har taget stilling til, hvornår I ønsker vielsen/velsignelsen, og I har talt med kirkekontoret og reserveret en dato, vil I derefter blive kontaktet af 
Det Fælles Kirkekontor som sender jer en formular, der skal udfyldes.