Vision & Kirketælling

Kirketælling

I ti år, dvs. siden 2012 har vi holdt mandtal over alle vores arrangementer, lige fra Gudstjenester til babyrytmik og Byens Dag. Det er et krav fra kirkeministeriet, og tallene hjælper os til at få overblik over, hvordan vores mange initiativer og arrangementer bliver modtaget i sognet, og af hvem. På den måde kan vi hele tiden blive bedre til at møde de grupper af mennesker, som vi ikke er så gode til at få i tale. 

Kvantitet er bestemt ikke alt, og målet er ikke at fylde sale. Mange af vores aktiviteter har meget få deltagere, og sådan skal det være. Det gælder fx vores sorggrupper og babyrytmikhold, der kræver intimitet for af fungere.

Som sagt, så bruger vi kirketællingen til at blive klogere og dygtigere. Er du interesseret, kan du her snuse lidt til statistikken.  Vores folder med tal og grafer kan du hente i kirken og sognegården.

Vision og strategi

For ti år siden formulerede vi også vores første egentlige vision og begyndte at arbejde professionelt med at analysere vores styrker og svagheder, blive mere målrettede og professionelle i vores udvikling af aktiviteter og kommunikation, ligesom vi tog for kirker utraditionelle og digitale kommunikationsformer i anvendelse.

Udvikling siden 2016

Selvom vi begyndte at kirketælle i 2012, kan vi ikke rigtig regne med tallene før 2016. Vi skulle lige i gang. Men siden 2016 er der sket rigtig meget. Vi har mere end fordoblet antallet af begivenheder fra 207 til 499, og deltagerantallet er næsten også fordoblet fra 12.553 i 2016 til 21.288 i 2022.

Fordoblet antallet af kirkegængere

I 2012  var det gennemsnitlige antal deltagere ved Humlebæk Kirkes gudstjenester 38.  I 2016 var tallet fordoblet til 74 deltagere. Så kom coronaen, og vi måtte alle blive derhjemme, men her i 2022 var det gennemsnitlige antal kirkegængere ved en gudstjeneste  igen oppe på 69. Men siden 2016 er vi begyndt at holde lørdagsdåb, og det er ikke regnet med i tallet, så i virkeligheden ligger vi nu endnu bedre end i 2016.

499 arrangementer i 2022

45% af alle 499 aktiviteter i 2022 bestod af gudstjenester og kirkelige handlinger som døb, begravelser og bisættelser.  De resterende 55% var begivenheder primært tiltænkt særlige grupper af beboere i Humlebæk. Børn, unge, voksne, ældre samt sorgramte. Nu nærmer vi os en fordeling, der tænker på alle.

21.288 deltog i 2022

I alt deltog 21.288 ved Humlebæk Kirkes arrangementer i 2022. Gudstjenester og kirkelige handlinger tiltrak samlet set flest deltagere. Her deltog  i  2022 11.896 mennesker, svarende til 56%. På Byens Dag kom mindst 1.600 gæster. Denne dag er vanskelig at tælle med sikkerhed. Byens Dag er for Familien Humlebæk, og vi er så glade for at kunne danne rammen for denne tradition, der næste år gennemføres for 10'ende gang..

Tallene viser, at vi er på vej

I 2012 begyndte vi at anskue vores relationer til Humlebæk på en ny måde. Vi har jo ansvar for at være noget for hele sognet, men måtte konstatere, at aktiviteterne og kommunikationen den gang bestemt ikke nåede ud til alle. 

Vi besluttede os for også at række ud til mennesker med knap så tætte relationer til kristendom og kirke. Det betød en del nye tilbud, en professionel hjemmeside, digital kommunikation, målrettet kommunikation, sociale medier og i det hele taget større grad af udadvendthed. Tallene fra kirketællingen viser, at vi er på rette vej mod vores vision, der siger:

"Det er naturligt for alle i Humlebæk at benytte kirken."