Menighedsrådsmøder og menighedsmøder

Menighedsrådet samles jævnligt i henhold til en aftalt mødekalender. Møderne er offentlige, og du er meget velkommen  til at overvære menighedsrådsmøderne. Som tilhører har du ikke taleret.  Alle menighedsrådsmøderne foregår i Sognegården, Gammel Torpenvej 26, 3050 Humlebæk.

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde, hvor vi orienterer om resultater, visioner og planer. Her er du også meget velkommen, og her kan du stille alle de spørgsmål, du har lyst til. 

Planlagte menighedsrådsmøder og menighedsmøder kan du se af kalenderen.

Kontakt menighedsrådet

Menighedsrådet udgør Humlebæk Sogns ledelse. Rådet vælges demokratisk hver fjerde år.

Læs mere om menighedsrådet.

Læs mødereferaterne

Menighedsrådets møder er offentlige. Det samme gælder naturligvis referaterne.

Læs de seneste referater her.

Hvorfor går du i kirke ?