Vielse og velsignelse

 

 

Vielsen eller velsignelsen er en vigtig dag for mange mennesker. Det er her vi siger ja til hinanden, både foran Gud og mennesker.

Skal I giftes eller have en velsignelse, skal I kontakte kirkekontoret på Tlf. 21203015 og lave en aftale om hvornår I ønsker vielsen/velsignelsen.

Man kan tidligst reservere tid til vielse/velsignelse ét år frem i tiden.

Når I har taget stilling til, hvornår I ønsker vielsen/velsignelsen, og I har talt med kirkekontoret og reserveret en dato, vil I derefter blive kontaktet af  "Det Fælles Kirkekontor" som sender jer en formular, der skal udfyldes.

Der er forskellige ting man skal huske når man gerne vil vies.(ikke velsignelse)

  • Man skal 4 måneder før vielsen finder sted rekvirere en ægteskabserklæring. Dette gøres på borger.dk på selve dagen for vielsen må erklæringen max være 4 måneder, vi anbefaler derfor at man søger 3 måneder før.
  • Ønsker man navneændring ved vielsen, søger man dette via borger.dk
  • Man skal bruge 2 vidner til en vielse (dette noteres på den formular som "Det Fælles Kirkekontor ) sender til jer.
  • Når man har fået registreret en vielse eller velsignelse, så skal man regne med at den præst som står for handlingen i kirken, henvender sig til jer, 1-2 uger før handlingen. Der vil I gennemgå selve handlingen, hvilke salmer som ønskes og alle de praktiske spørgsmål som måtte komme.

 

Spørgsmål som vi ofte bliver stillet.

  • Man må gerne kaste med ris