Humlebæk Kirke skal have ny sognegård

Humlebæk Kirke skal have ny sognegård, og den kommer til at ligge på Strandvejen lige overfor kirkegården... og er næstennabo til præstegården. Den præcise adresse er Humlebæk Strandvej 8, 3050 Humlebæk.

Første skridt er taget, vi har købt ejendommen, som er bevaringsværdig, og derfor vedbliver med fremstå udefra, som den er.  Men indenfor vil der ske store forandringer, ligesom tilbygningerne allerede er på tegnebrædtet.

Der er lang vej endnu, indtil alt er faldet på plads, ombygningen er sket, og vi kan slå dørene op. Men vi glæder os, og det kan du også.

Vi vil gerne holde dig orienteret om planerne og om slagets gang, ligesom vi gerne vil involvere dig, der skal benytte sognegården, så den bliver så velfungerende som muligt for alle, der skal benytte den. Derfor har vi oprettet denne side, som lige nu ikke indeholder mange informationer, men det kommer. Det hele er så nyt for os også.

En drøm gennem mange år

Det er særdeles upraktisk, at sognegården og kirken ligger så langt fra hinanden, som den gør i dag. At den nye sognegård kommer til at ligge lige på den anden side af gaden vil gøre det meget nemmere at kombinere aktiviteter, hvor vi skal være eller benytte begge steder. Fx sognedage, konfirmandarrangementer, familiegudstjenester,  måltidsarrangementer. Ja, selv kirkekaffen efter gudstjenesten bliver nemmere at orkestrere i fremtiden. 

Den nuværende sognegård på Gl. Torpenvej har heller ikke en indretning og rumfordeling, der egner sig til mange af de arrangementer, vi afholder i dag eller meget gerne vil afholde fremadrettet. Med andre ord, det bliver så godt, når vi engang er klar til at slå dørene op.

Mange spændende muligheder

Klods op ad skoven, nabo til jernbanen, dejlig have, kirken og kirkegården lige på den anden side af vejen, spændende lokaler i huset, mulighed for at bygge til.

Hvordan udnytter vi disse muligheder bedst muligt, så menigheden, medarbejderne og præsterne får størst glæde af den nye sognegård?  Vi har naturligvis mange tanker, ønsker, behov og ideer på bordet allerede, men vi vil gerne opfordre til, at du sender os nogle ideer til, hvad en super dejlig sognegård skal kunne, skal indeholde eller se ud efter din mening. Lige nu samler vi på ideer, og håber du vil bidrage.  Klik linket til formularen nedenfor!

   Ny sognegård