Særlige gudstjenester i Humlebæk

Særlige gudstjenester

Vi holder mange andre gudstjenester ud over højmessen, og ved disse lejligheder er præsten ikke bundet af højmesse-ritualet og har større muligheder for at tilpasse de kirkelige handlinger til lejligheden. Det gælder fx  familiegudstjenester, stillegudstjenester, musikgudstjenester, friluftsgudstjenester.

   Kommende særlige gudstjenester