Menighedsrådet

Menighedsrådet samles jævnligt i henhold til en aftalt mødekalender. Møderne er offentlige, og du er meget velkommen  til at overvære menighedsrådsmøderne. Som tilhører har du ikke taleret.  Alle menighedsrådsmøderne foregår i Sognegården, Gammel Torpenvej 26, 3050 Humlebæk.

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde, hvor vi orienterer om resultater, visioner og planer. Her er du også meget velkommen, og her kan du stille alle de spørgsmål, du har lyst til. 

 Valgte til menighedsrådet

Helge Jacobsen 

Formand for menighedsrådet. Formand for  Kirke- og Kirkegårdsudvalg. Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Medlem af Valgbestyrelsen.

Mail: 7446hej@km.DK

Mobil: 40632828

Niels-Kristian Hersoug

Næstformand. Kasserer. Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

Mail: niels@hersoug.com

Mobil: 40607068

Isabel Carlander

Kontaktperson for medarbejdere

Claus Due

Formand for Informations- og Kommunikationsudvalg, Medlem af Menigheds- og Aktivitetsudvalget. Formand for Valgbestyrelsen.​ 

Næstformand i Stiftsrådet for Helsingør Stift.

 

Bente Have Kildeby

Mail: bente@havekildeby.dk Tel: 24829959

Gurli Thinghuus Petersen

Formand for Menigheds- og Aktivitetsudvalg.

 

Mail:7446@sogn.dk 

Gerda Bender Jakobsen

Medlem af Informationsudvalget, Bæredygtighedsudvalg samt Menigheds- og Aktivitetsudvalg. 

Hanne Nyhegn

Medlem af Kirke og Kirkegårdsudvalget og Menigheds- og Aktivitetsudvalget.

Anders Morten Christoffersen

Medlem af menighedsrådet

 

 

Susanne Dam Poulsen

Medlem af menighedsrådet

Præsterne i Menighedsrådet

Hans-Henrik Ross

Sognepræst

Læs mere om præsterne

Mona Høgh

Sognepræst

Læs mere om præsterne

Medarbejdere i Menighedsrådet

Tonie Larsen - Sekretær for menighedsrådet

Kordegn og daglig leder, medlem af Menigheds- og Aktivitetsudvalget og IKUudvalg

mail. tola@km.dk   tlf. 21203015

 

Iben Gorski

Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet

Stedfortrædere til Menighedsrådet

Ingen stedfortrædere

   Menigheds- og menighedsrådsmøder

Læs mødereferaterne

Menighedsrådets møder er offentlige. Det samme gælder naturligvis referaterne.

Læs de seneste referater her.

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

  • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
  • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
  • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
  • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
  • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • At styrke kirkens liv og vækst
  • At synliggøre kirken og dens arbejde