Dødsfald

Når en pårørende dør, følger en tid, hvor mange praktiske gøremål i forbindelse med begravelsen og af administrativ art gør det vanskeligt at finde ro til at bearbejde savnet og sorgen. Derfor er det vigtigt at gøre brug af de muligheder, der er for aflastning og for at sikre afdøde den ideelle begravelse. Lad os hjælpe.

Anmeldelse af dødfald

Når en pårørende er død skal afdødes læge kontaktes med henblik på at få udarbejdet dødsattesten. Lægen vil kunne orientere dig om, hvad der ellers skal ske umiddelbart efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet på hospital eller institution, vil personalet her kunne sørge for, at det sker. Læs mere.

Ring til bedemanden

Der er en nøje sammenhæng mellem bedemandens pris for at arrangere en begravelse eller bisættelse og den service der ydes. Man kan vælge at lade bedemanden klare det hele eller man kan aftale, at der er nogle ting man selv skal sørge for. Det er derfor en god ide at undersøge flere forskellige bedemænds pris og service, inden man træffer det endelige valg.

Ring til præsten

Ønsker du, at bisættelsen eller begravelsen skal foregå fra Humlebæk Kirke, så start med at ringe til den præst, du ønsker skal foretage begravelsen. Ring til vores præster

Valg af gravsted

Valg af gravsted er en beslutning, der rækker flere år ind i fremtiden. Inden gravstedet kan vælges, skal man have besluttet sig for, om den afdøde skal kremeres eller begraves og hvilken kirkegård, man ønsker at benytte. Man skal også overveje, om gravstedet skal være stort nok til, at andre familiemedlemmer - som f.eks. en ægtefælle - kan nedsættes i samme gravsted på et senere tidspunkt. Kontakt kirkegårdskontoret på telefon 49 19 12 28.

Hvis afdøde er ikke medlem af folkekirken

Og alligevel ønskes begravet/bisat fra kirken og måske også jordfæstet i indviet jord, så kontakt kirkekontoret på telefon 49 19 06 15. Læs mere om mulighederne.

9 praktiske råd ved dødsfald

Midt i sorgen er der mange praktiske gøremål. For at gøre det nemmere for dig,  har vi udarbjdet denne liste med praktiske råd.

Læs praktiske råd om dødsfald.