Historien bag kirkens istandsættelse sommeren 2014

Humlebæk Kirke blev istandsat og malet indvendig sommeren 2014. I den periode foregik alle kirkelige handlinger i Torpen Kapel.

Da Humlebæk Kirke stod istandsat og færdigmalet, afholdt vi en genindvielses-gudstjeneste. Det skere søndag den 21. september 2014. Rigtig mange deltog i denne særlige gudstjeneste. Få en kort rundvisning i den nyistandsatte kirke, mens koret varmer op til gudstjenesten.

 

  Læs mere om hele istandsættelsesprojektet

Sidste gang kirken blev malet var i 2009

I 2009 besluttede det daværende menighedsråd at istandsætte kirken. Kirken trængte især til at blive malet indvendig, ligesom der skulle gøres noget ved radiatorerne.

Kirken stod færdig i 2009

Kirken stod flot og færdig i slutningen af 2009. Det var i en meget kold periode med mange graders frost udenfor. Derfor blev opsat kraftige varmekilder inde i kirken for at sikre, at der var til at være for os alle. Og for at malingen kunne tørre. Det blev ofte meget varmt, fordi temperaturen med det daværende varmesystem var vanskelig at styre.

Men der var noget galt!

Det viste sig snart, at der var noget galt. Kirken begyndte allerede få uger efter det afsluttede malerarbejde at blive sortsværtet over radiatorerne. Det bredte sig og blev værre og værre, som tiden gik. Til sidst var hele kirkens ellers så smukke indre sodet og meget dystert at se på.

Noget skulle gøres - men ikke overilet

Det stod klart, at der skulle gøres noget ved problemet, men hvad? Specialister som Teknologisk Institut, Maleteknisk Rådgivning og Nationalmuseet blev involveret i forsøget på at finde en forklaring og en løsning. Var der noget galt med malingen? Kom sortsværtningen fra partikler i luften, fx fra de levende lys eller fra gaden? Skyldtes problemet statisk elektricitet, der sugede støv og partikler til sig? Kom det mon indefra muren? Årsagen forblev længe et mysterium. Og er det til en vis grad stadig.

Forsøgsmaling udvalgte steder

I 2013 igangssatte vi sammen med eksperterne nogle forsøg. Væggen blev udvalgte steder renset ned for derefter at blive malet med forskellige typer af maling.

Et år efter var der ingen unormal sværtning at spore de steder, hvor vi behandlede væggen.

Eksperternes vurdering

Uden at nogen turde lægge hovedet på blokken, var eksperternes konklusion, at der var nogle forhold ved malingen - ikke typen af maling, men den konkrete maling - der ikke var i orden. Og at de store temperaturforskelle mellem en meget kold mur og en meget varm luft indenfor i kirken under tørringsprocessen har fremprovokeret problemet.

Valgte en smuk og økonomisk løsning

Det sidste halve års tid inden istandsættelsen havde menighedsrådet med udgangspunkt i denne antagelse sammen med eksperterne arbejdet på at finde den bedste løsning for istandsættelse og maling af kirken. Der var flere løsningsmetoder på bordet. Nogle overordentlig dyre. Andre mere betalelige. Eksperterne vurderede, at løsningens holdbarhed rent tidsmæssigt var den samme, uanset om vi valgte en dyr eller billigere løsning.

Menighedsrådet valgte derfor en metode og malerløsning, der er såvel smuk som betalelig, og som vi forhåbentlig kan have glæde af mange år frem.

 

Kirken genåbnet 10. august

Kirken var naturligvis lukket under istandsættelsen, og alle kirkelige handlinger foregik  i Torpen Kapel så længe. Straks efter, at  forårets konfirmationer var godt afviklet, gik vi igang med at istandsætte kirken. Planen var, at kirken skulle stå klar fra og med august måned. Tidspunktet blev valgt, så det generede så få højtider og kirkegængere som muligt. Og samtidig skulle arbejdet gøres i den varme årstid for ikke at risikere de problemer omkring opvarmning af kirken, der måske var del af årsagen til problemerne tilbage i 2009.

Nu er kirken genåbnet, og vi kan nyde dens nu smukke og lyse indre.