Anmeldelse af dødsfald

 

1.

Dødsattest

Når en person dør, skal afdødes læge kontaktes med henblik på at få udarbejdet dødsattesten. Lægen vil kunne orientere dig om, hvad der ellers skal ske umiddelbart efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet på hospital eller institution, vil personalet her kunne sørge for, at det sker.

2.

Kontakt kirken

Dernæst skal de pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse).