Sorggruppe i Humlebæk med begge præster

Sorg er ikke sygdom, men en naturlig reaktion på tabet af et elsket menneske. Sorg skal leves. Nogle klarer sig godt igennem sorgen med familie og venners hjælp. For andre kan det være en god hjælp og støtte i sorgen at være i en sorggruppe sammen med andre, som har mistet. 

En sorggruppe tilbyder et møde med andre i sorg. At være sammen med andre mennesker under et stykke af livsvandringen. Der kan være en lindring og en trøst i at mødes og tale med andre, som har mistet et menneske, de holder af. 

Vi lægger vægt på, at gruppen er et trygt og fortroligt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Derfor vil der max. være 8 i gruppen.

Sorggruppen begynder et nyt hold i oktober. Vi mødes ca. 10 tirsdage kl. 9.30-12.00 i Konfirmandstuen, Humlebæk Strandvej 4.
Begge præster varetager sammen sorggruppen.

Du kan tilmelde dig ved at kontakte præsterne her.

Hvis du har brug for at tale med en præst, inden den kommende sorggruppe starter, så er du altid velkommen til at tage kontakt til en af præsterne. 

   Sorggruppens mødedage