Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sådan foregår vielsen

1.Ankomst til kirken

Brudgommen og forloveren (vidne) ankommer i god tid. De hilser gæsterne velkommen efterhånden som de kommer og står ellers afventende oppe ved alteret.

Kirkedøren går op, orglet bruser og alle rejser sig, mens bruden flankeret af sit vidne (oftest brudens far) langsomt skrider op mod den ventende gom. På hver side af midtergangen er placeret to stole. Gom og forlover sætter sig på højre side. Brud og far på venstre. Brud og gom tættest på alteret.

2.Hilsen

1. salme synges hvorefter præsten fremfører sin hilsen:

"Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!"

3.

Bøn og læsning

Præsten beder en bøn for livet og for kærligheden:

"Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen."

Præsten læser tre steder af den hellige skrift, der indledes med ordene: "Lad os rejse os og høre, hvorledes der står skrevet i den hellige skrift om ægteskabet":

1. Mosebog 1,26-28: Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Mattæus-evangeliet 19,4-6: Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød"? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Kolossenserbrevet 3,12-15: Og apostlen Paulus skriver: Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. "Amen."

Alle sætter sig ned igen.

4.Præstens tale

2. salme synges, hvorefter præsten holder sin tale til brudeparret.

Efter talen og på signal fra præsten rejser brudgommen sig og følger bruden op til alteret, hvor parret stiller sig med front mod alteret og med bruden på gommens højre side.

Brudens vidne flytter sig over på brudgommens plads.

5.Tilspørgsel

Præst: "Så tilspørger jeg dig (brudgommens navn):
Vil du have (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru?"

Brudgom: "JA!"

Præst: "Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?" 

Brudgom: "JA!"

Præst: "Ligeså tilspørger jeg dig (brudens navn). Vil du have (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand?"

Brud: "JA!"

Præst: "Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad?"

Brud: "JA!"

Præst: "Så giv hinanden hånd derpå!"

Brudepar holder hånd

Præst: "Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker."

Eventuelle ringe kan udveksles nu - Det kan også være tid til et kys!

6.Forbøn

Præsten fortsætter: "Lad os alle bede!" Brudeparret knæler, og præsten siger under håndspålæggelse:

"Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem, vi beder dig, velsign denne brud og brudgom; lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Hør os i Jesu navn:
Fadervor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i ind fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen."

"Fred være med jer. Amen."

Brudeparret rejser sig og sætter sig på de to ledige stole. Gommen med bruden på sin højre side.

Afslutningsbøn og velsignelse

3. salme 

Afslutningskollekt (bøn): Præsten siger: "Lad os alle bede!"

"Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig: Vær med din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selv om de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed."

Menigheden synger: "Amen."

Præsten giver parret velsignelsen "Modtag Herrens velsignelse!" Menigheden rejser sig.

"Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!"

Menigheden synger: "Amen. Amen. Amen."

Afslutning

4. salme

Vielsesattest: Præsten ønsker brudeparret tillykke og overrækker dem vielsesattesten.

Postludium (udgangsmusik): Mens organisten spiller, forlader brudeparret kirken, bruden på sin mands højre side, mens alle i kirken står op.

Herefter tømmes kirken oppefra, idet den nærmeste familie, som har siddet nærmest alteret, går ud som de første efter brudeparret.