Menighedsrådet

Menighedsrådet samles jævnligt i henhold til en aftalt mødekalender. Møderne er offentlige, og du er meget velkommen  til at overvære menighedsrådsmøderne. Som tilhører har du ikke taleret.  Alle menighedsrådsmøderne foregår i Sognegården, Gammel Torpenvej 26, 3050 Humlebæk.

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde, hvor vi orienterer om resultater, visioner og planer. Her er du også meget velkommen, og her kan du stille alle de spørgsmål, du har lyst til. 

 Valgte til menighedsrådet

Helge Jacobsen

Formand. Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget. Medlem af Valgbestyrelsen.

Mail: helge_jacobsen@hotmail.com  Tel: 40632828

Niels-Kristian Hersoug

Næstformand. Kasserer. Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

Isabel Carlander

Kontaktperson for medarbejdere

Claus Due

Formand for Informations- og Kommunikationsudvalg, Medlem af Menigheds- og Aktivitetsudvalget. Medlem af Bæredygtighedsudvalg. Formand for Valgbestyrelsen.​ Webmaster.

Næstformand i Stiftsrådet for Helsingør Stift.

Gl. Strandvej 240A, 3050 Humlebæk 

 Mail Informations- og Kommunikationsudvalg:  IKU@humlebaekkirke.d k

Bente Have Kildeby

Formand for  Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

Baunebjergvej 107, 3050 Humlebæk 

Mail: bente@havekildeby.dk Tel: 24829959

Gurli Thinghuus Petersen

Formand for Menigheds- og Aktivitetsudvalg.

Strandhøjsvej 3, st. tv, 3050 Humlebæk

Mail: gurlipetersen@hotmail.com Tel: 30265032

Gerda Bender Jakobsen

Medlem af Informationsudvalget, Bæredygtighedsudvalg samt Menigheds- og Aktivitetsudvalg. 

Hanne Nyhegn

Medlem af Kirke og Kirkegårdsudvalget og Menigheds- og Aktivitetsudvalget.

Anders Morten Christoffersen

Medlem af menighedsrådet

Sebastian Bregning

Medlem af menighedsrådet

Susanne Dam Poulsen

Medlem af menighedsrådet

Præsterne i Menighedsrådet

Hans-Henrik Ross

Sognepræst

Læs mere om præsterne

Mona Høgh

Sognepræst

Læs mere om præsterne

Medarbejdere i Menighedsrådet

Sygemeldt

Christian Christensen

Kirkegårdsleder, Administrationschef, medlem af Bæredygtighedsudvalg samt Kirke- og Kirkegårdsudvalg. 

Mail: humlebaek.kirkegaard@mail.dk Tel: 49191228

Iben Gorski

Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet

Stedfortrædere til Menighedsrådet

Ingen stedfortrædere

   Menigheds- og menighedsrådsmøder

Læs mødereferaterne

Menighedsrådets møder er offentlige. Det samme gælder naturligvis referaterne.

Læs de seneste referater her.

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

  • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
  • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
  • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
  • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
  • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • At styrke kirkens liv og vækst
  • At synliggøre kirken og dens arbejde